Start

Västkustens Båtbesiktning

Besiktningsman Kjell Carlsson utför besiktning av segel-och motorbåtar i plast, trä, aluminium och stål.

Som medlem i Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR), är Kjell auktoriserad besiktningsman. Inom sitt kompetensområde utför han opartiska besiktningar, värderingar med mera på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Kjell utför arbeten över hela Sverige och även internationellt.

Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR) är en branschförening som arbetar med de problem och frågor som uppstår kring båtbesiktning, utreder krav som ställs mot dess medlemmar samt bedriver vidareutbildning av sina medlemmar.

Medlemmarna i Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR) samråder vilket skapar en garanti för att bedömningarna blir välgrundade. Flera arbetar förutom med båtbesiktning även med närliggande uppdrag som ny- och ombyggnadsplanering, tillverkningskontroll och kostnadsutredningar.

”- Jag åtar mig uppdrag i den del av landet där du önskar hjälp med besiktning”.

” -När du som båtköpare vill känna dig trygg inför ett båtköp och försäkra dig om båtens kondition kan du med förtroende vända dig till mig för en sakkunnig och professionell besiktning”.

Kontakta mig för mer information.

Telefon:
070-6818160

E-Postadress:
kjellcarlsson@hotmail.com

Auktoriserad besiktningsman i Båtbesiktningsmännens Riksförening.