Välkommen!

Västkustens Båtbesiktning

Besiktningsman Kjell Carlsson utför besiktning av segel-och motorbåtar i plast, trä, aluminium och stål.

Om mig

Jag har lång erfarenhet av reparation och nyproduktion på, bland annat, Sweden Yachts som tillverkade segelbåtar från 34 till 80 fot i premiumklass. Jag har själv ett aktivt båtliv och leder navigationskurser sedan många år.

Som medlem i Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR), är jag auktoriserad besiktningsman. Inom mitt kompetensområde utför jag opartiska besiktningar, värderingar med mera.

Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR) är en branschförening som arbetar med de problem och frågor som uppstår kring båtbesiktning, utreder krav som ställs mot dess medlemmar samt bedriver vidareutbildning av sina medlemmar.

Medlemmarna i Båtbesiktningsmännens Riksförening (BBR) samråder vilket skapar en garanti för att bedömningarna blir välgrundade. Flera arbetar förutom med båtbesiktning även med närliggande uppdrag som ny- och ombyggnadsplanering, tillverkningskontroll och kostnadsutredningar.

” -När du som båtköpare vill känna dig trygg inför ett båtköp och försäkra dig om båtens kondition kan du med förtroende vända dig till mig för en sakkunnig och professionell besiktning”.