Auktorisation, vad är det?

BBR (Båtbesiktningsmännens Riksförening) är branschorganisation för båtbesiktningsmän och instiftades i januari 1985. Auktorisation kräver medlemsskap och följer medlemsskapet.

Auktorisation har flera syften

 • Det första är att formalisera kompetenskravet för att kunna få en auktorisation.
 • Det andra är riktlinjer och regler för hur en auktoriserad besiktningsman skall arbeta.
 • Det tredje är att styrelsen får normer att värdera den enskildes arbete efter och underlag för styrning och uppföljning.

Auktorisationen är uppbyggd med ett regelverk som innehåller olika moment

 • Stadgar som reglerar föreningens villkor och arbete.
 • Formaliserad ansöknings- och antagningsordning.
 • Regler med villkor och kontroll av medlemmarnas arbete.
 • Standardisering av protokoll och dokumentation
 • Auktorisationskommité för prövning och kontroll av den sökandes kompetens.
 • Systematiserade Teoretiska prov
  Övervakade Praktiska prov
  Lämplighetsprov
  Kontroll av vandel
 • Regler för hur och när auktorisationen upphör.

Att vara förordnad av Handelskammaren innebär att Handelskammaren har förtroende för besiktningsmannens arbete. I detta ligger inga tester eller prov för godkännande. Förordnandet bygger på inlämnande av referenser.

Att vara utsedd av Transportstyrelsen (Sjöfartsverket) innebär att Sjöfartsverket har förtroende för besiktningsmannens arbete. I detta ligger inga tester eller prov för godkännande.

BBR är remissinstans för att vara utsedd av Transportstyrelsen.

Endast BBR:s medlemmar är auktoriserade och har genomgått både praktiska och teoretiska prov.

Källa: BBR (Båtbesiktningsmännens Riksförening)